mojesrce03
[Naslovnica]  [Kontakt]  
RSS za Moje srceMojesrce - ukratko
Zanimljivo...
 Bojenmi čaj
 Astro Practice
Main menu
mojesrce.com novosti


prijavi  odjavi Mojesrce


RSS za Moje srce

Tableta koja podiže 'dobri' kolesterol

Još jednom nova eksperimentalna tableta, koja podiže razinu HDL "dobrog" kolesterola, obećava rezultate već u srednjem stadiju testiranja.

Nakon tri mjeseca ispitivanja na skoro 400 ljudi, lijek evacetrapib je pokazao da može podići razinu HDL "dobrog" i sniziti razinu LDL, tzv. "lošeg" kolesterola i kada se uzima sam ili sa uobičajenim lijekovima za kontrolu kolesterola.

Važno je također da evacetrapib ne povisuje krvni tlak, niti ne uzrokuje ni jednu od negativnih popratnih pojava koje su obustavile razvoj njegovog prethodnka, torcetrapiba.

Dodatna istraživanja će utvrditi u kojoj mjeri podizanje razine HDL kolestrola spriječava srčani udar. Potrebno je pratiti više ljudi kroz duži vremenski period da bi se osigurali da je lijek siguran za upotrebu kao i da zaista djeluje sprečavajući srčani udar. Sa torcetrapibom su se problemi uočili tek kad su ga tisuće ljudi uzimale duže vrijeme.

Studija je objavljena u "The Journal of the American Medical Association" (Nov.16)

U potrazi za lijekom koji podiže razinu HDL-a

Iako djeluje na srčane bolesti, upotreba statina, lijekova koji spuštaju razinu LDL "lošeg" kolesterola, ne sprečava sve srčane udare. Zbog toga je započela potraga za lijekom koji će također podizati razinu "dobrog" kolesterola. Za "dobri" kolesterol se smatra da prenosi kolesterol u jetru gdje se potom razgrađuje.

Istraživanja su doživjela zastoj kad je obustavljen razvoj torcetrapiba, nakon što je povezan sa povečanim rizikom od srčanog udara i smrti od srčanih oboljenja.

Kao i torcetrapiba, i evacetrapib djeluje utječući na proces koji pretvara "dobri" kolesterol u "loši".

Utjecaj evacetrapiba

Studija je provedena na 398 pacijenata sa povišenim LDL "lošim" ili niskim HDL "dobrim" kolesterolom. Pacijenti su podijeljeni u više grupa kojima je, tokom 12 tjedana, davan ili placebo ili sam evacetrapib ili sam statin ili statin i evacetrapib.

Među ostalim nađeno je:

  • HDL "dobri" kolesterol je više nego udvostručen kod pacijenata sa najvišim dozama evacetrapiba, često dosežući razine koje se smatraju zaštitom od srčanih bolesti prema "American Heart Association".
  • Među pacijentima sa najvišim dozama lijeka prosječna razina LDL "lošeg" kolestrola spustila se na zdrave vrijednosti.
  • U kombinaciji sa terapijom sa statinima, evacetrapib je skoro udvostručio HDL razinu i smanjio razinu LDL-a, više nego sami statini.

Očekuje se ponavljanje istraživanja na većem uzorku pacijenata nakon čega će se moći donijeti zaključci o stvarnoj djelotvornosti lijeka.