mojesrce03
[Naslovnica]  [Kontakt]  
RSS za Moje srceMojesrce - ukratko
Zanimljivo...
 Bojenmi čaj
 Astro Practice
Main menu
mojesrce.com novosti


prijavi  odjavi Mojesrce


RSS za Moje srce

Niski tlak popravlja oštečenja na srcu

Najnoviji dokazi koji govore da smanjivanje krvnog tlaka ispod 130/85 granice smanjuje krutost arterija uzrokovanu visokim tlakom, dolaze od japanskih znanstvenika.

American Heart Association definira povišeni tlak kao tlak iznad 140/90 i to je obično granica kojoj liječnici teže dok obrađuju pacijente.

U Japanu je provedena studija koja je ukazala na dodatne koristi agresivnog prostupa snižavanju krvnog tlaka.

Na početku istraživanja 142 pacijenta su podjeljeni slučajnim uzorkom u dvije grupe. Prvoj grupi je bio cilj postići klasični normalni tlak tj. tlak niži od 140/90, dok je drugoj grupi granica tlaka bila ispod 130/85. Prosječni tlak na početku istraživanja je bio 177/101.

Nakon godine dana pacijenti u grupi koja je težila nižem tlaku imali su prosječan tlak 129/78. Iako zadovoljan dr. Atsuhiro Ichihara kaže da se istinska prednost vidi u karakteristici zvanoj pulsna valna brzina (PVB) - mjeri koja govori kako brzo krv teče između brahialne arterije u ruci i tibialne arterije nožnog zgloba. Upravo taj protok krvi uzrokovan visokim krvnim tlakom uzrokuje ukrućivanje stijenki arterija. Kod nižeg tlaka, protok se usporava i stjenke se opuštaju.

Nakon 12 mjeseci pacijentima grupe sa nižim ciljnim tlakom prosječna PVB se smanjila sa 1,779 cm/sec na 1,621 cm/sec. "Zdravi ljudi sa normalnim pritiskom imaju PVB probližno 1,600 cm/sec" kaže dr. Ichihara, sa Keio University School of Medicine u Tokiju. Druga grupa kojoj je ciljni tlak bio normalni tlak, nije pokazala vidljivu razliku PVB-e.

U toku studije pacijenti obaju grupa su koristili razne metode i lijekove za snižavanje krvnog tlaka, od kojih se ni jedna nije pokazala značajno boljom.

"Krutost arterija" kaže dr. Ernesto Schiffrin, član komisije za krvni pritisak National Institutes of Health i American Heart Association, "povečava rizik srčanog ili moždanog udara". Komisija se slijedeći put sastaje 2003. god i dr. Schiffrin očekuje da će preporučene vrijednosti normalnog krvnog pritiska biti snižene.